Litteratur

Litteratur

Karlsson, Barry (2011) Kap 8 Åldrande och demens

vid intellektuell funktionsnedsättning.

Ur Nya Omsorgsboken, Söderman & Antonson (red). Liber.

© TT 2018