Litteratur

Litteratur

Karlsson, Barry (2011) Kap 8 Åldrande och demens

vid intellektuell funktionsnedsättning.

Ur Nya Omsorgsboken, Söderman & Antonson (red). Liber.

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning (2018)

 

Folder (pdf)

© TT 2018