Litteratur

Litteratur

Karlsson, Barry (2011) Kap 8 Åldrande och demens

vid intellektuell funktionsnedsättning.

Ur Nya Omsorgsboken, Söderman & Antonson (red). Liber.

Ny upplaga publiceras våren 2019

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning (2018)


Folder (pdf)

© TT 2018