Nätverksmöte

Nätverksmöte

Det ideella nätverket

"Vi som arbetar med Tidiga Tecken"

 

 

Denna gång anordnas nätverksträffen av

Demensteamet i Västerås

 

 

Datum: torsdagen den 8 november

Tid: kl 9.00-15.30

Plats: Västerås, lokal meddelas inom kort

 

Öppet för alla intresserade som arbetar med

åldrandefrågor inom demensvård, LSS och habilitering

 

Nätverket drivs enligt självkostnadsprincipen

 

Ingen anmälningsavgift

 

 

Sänd in din anmälan till:

 

demensteamet@vasteras.se

 

 

Mer information om Demensteamet i Västerås

kan du läsa här:

 

http://www.demensteametvasteras.se/omdemensteamet/

 

 

© 2018