Nätverksmöte

Nätverksmöte

Det ideella nätverket

"Vi som arbetar med Tidiga Tecken"

 

 

Årets nätverksträff anordnades av

Demensteamet i Västerås

 

Håll utkik efter nästa

 

Öppet för alla intresserade som arbetar med

åldrandefrågor inom demensvård, LSS och habilitering

 

Nätverket drivs enligt självkostnadsprincipen

 

Ingen anmälningsavgift

 

 

 

© 2018