Utbildningar

Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

 

Olika föreläsningar och utbildningar om

 • Kartläggningsinstrumentet Tidiga Tecken
 • Åldersförändringar
 • Kognitiv svikt
 • Demensutveckling
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Historik
 • Utredningsmetodik

TIDIGA TECKEN

ALTERNATIV 1. Heldag

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Föreläsning förmiddag + workshop på eftermiddagen med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken.

 

FÖRMIDDAG kl 8.30-12 (obegränsat antal deltagare)

Lokalen bör vara anpassad med PC-projektor + högtalare med mygga (om fler än 25 åhörare).

 • Historiskt perspektiv
 • Normaliseringsprincipen
 • Intellektuell funktionsnedsättning & utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar
 • Demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Problemskapande beteende
 • Bemötande och 10-årsregeln
 • Etiska förhållningssätt
 • Att optimera ett friskt åldrande
 • Institutionella& personliga hinder
 • Kort om palliativ vård

 

EFTERMIDDAG - WORKSHOP kl 13-16 (max 25 deltagare som arbetar i 6–8 grupper)

 

Lokalen bör vara anpassad med PC-projektor och med bord för grupparbeten - det bör finnas bord för minst upp mot 8 grupper, alternativt att man arbetar parvis.

 • Kort sammanfattning av kartläggningsinstrumentet
 • Workshop, grupparbeten med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken

 

Pris: 45.000 kr + moms, inklusive allt (arbetsmaterial á 5.000 kr; hotell & resor).

 

 

TIDIGA TECKEN

ALTERNATIV 2. Halvdag

En koncentrerad ½-dag kl 8.30-12.30 eller 12.30-16.30 på hemmaplan med max 25 deltagare som arbetar i 6-8 grupper.

 

WORKSHOP och FÖRELÄSNING

Lokalen ska vara anpassad med PC-projektor och med bord för grupparbeten (det bör finnas bord för upp mot 8 grupper, alternativt att man arbetar parvis).

 

 • Introduktionsföreläsning 45 min med demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Workshop, grupparbeten med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken

 

Pris: 35.000 kr + moms, inklusive allt (arbetsmaterial á 5.000 kr; hotell & resor).

 

 

TIDIGA TECKEN

ALTERNATIV 3.

Utbildningar för mindre grupper, chefer eller handläggare, till exempel:

 

 • 2-3 personer. Pris: 10.000 kr ½-dag, 15.000 för heldag (kaffe ingår; lunch på egen hand, men kan ordnas).
 • 4-8 personer. Pris 15.000 kr ½-dag, 20.000 för heldag (kaffe ingår; lunch på egen hand, men kan ordnas).
 • 25 personer (fråga efter offert).

 

Kursen är i dessa fall antingen i Uppsala eller Stockholm

ANDRA TEMAFÖRELÄSNINGAR

 

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Föreläsningar 45 min, hel- eller halvdag (obegränsat antal åhörare).

Dessa föreläsningar ger, beroende på omfattning, fördjupningar med följande rubriker:

 

 • Historiskt perspektiv
 • Normaliseringsprincipen
 • Intellektuell funktionsnedsättning & utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar
 • Demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Problemskapande beteende
 • Bemötande och 10-årsregeln
 • Etiska förhållningssätt
 • Att optimera ett friskt åldrande
 • Institutionella& personliga hinder
 • Kort om palliativ vård

 

 

Att utreda demens vid intellektuella funktionsnedsättningar

 • Föreläsning till specialister vid sjukhus och habilitering
 • Metod
 • Utredningsinstrument

 

 

Från Inlåsning till Inkludering

Föreläsning 1, 2 eller 3 timmar (obegränsat antal åhörare).

 • Historiska aspekter och förändringar av förståelse och utredning av personer med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Från medeltid över upplysningstid och urbanisering i kölvattnet av industrialisering till dagens postmodernistiska samhälle har attityder till funktionsnedsättningar genomgått en dramatisk förändring. Inte minst i vårt psykiatriska bemötande vid problemskapande beteenden.

 

 

Vad är Intellektuell funktionsnedsättning?

Föreläsning 1-2 timmar (obegränsat antal åhörare).

 • Kort om orsaker
 • Utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa
 • Problemskapande beteende
 • Normaliseringsprincipen, kort om inkludering och delaktighet
 • Etiska förhållningssätt

 

Föreläsare (alternerat)

Barry Karlsson, neuropsykolog

Malgorzata Szmidt, överläkare

Karl Olsson, leg psykolog, doktorand

 

Sänd in offertförfrågan.

 
 
 
 

KONTAKT OCH FRÅGOR

 

e-post: adm@tidigatecken.se

© 2018