Utbildningar

Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar arrangeras

 

Utbildningar i åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar och praktisk handläggning av kartläggnings-verktyget Tidiga Tecken

 

Kurser om åldersförändringar, kognitiv svikt och demensutveckling hos personer med intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar.

 

 

ORDINARIE PROGRAM

 

Hel- eller halvdagsbildningen på er egen hemort ger en kunskapsbakgrund och sätter in ämnet i ett sammanhang.

ALTERNATIV 1.

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Föreläsning förmiddag + workshop med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken på eftermiddagen.

FÖRMIDDAG kl 8.30-12 (obegränsat antal deltagare)

Lokalen bör vara anpassad med PC-projektor + högtalare med mygga (om fler än 25 åhörare).

 • Historiskt perspektiv
 • Normaliseringsprincipen
 • Intellektuell funktionsnedsättning & utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar
 • Demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Problemskapande beteende
 • Bemötande och 10-årsregeln
 • Etiska förhållningssätt
 • Att optimera ett friskt åldrande
 • Institutionella& personliga hinder
 • Kort om palliativ vård

 

EFTERMIDDAG - WORKSHOP kl 13-16 (max 25 deltagare som arbetar i 6–8 grupper)

 

Lokalen bör vara anpassad med PC-projektor och med bord för grupparbeten - det bör finnas bord för minst upp mot 8 grupper, alternativt att man arbetar parvis.

 • Kort sammanfattning av kartläggningsinstrumentet
 • Workshop, grupparbeten med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken

 

Pris: 45.000 kr + moms, inklusive allt (arbetsmaterial á 5.000 kr; hotell & resor).

 

 

ALTERNATIV 2.

En koncentrerad ½-dag kl 8.30-12.30 eller 12.30-16.30 på hemmaplan med max 25 deltagare som arbetar i 6-8 grupper.

 

WORKSHOP och FÖRELÄSNING

Lokalen ska vara anpassad med PC-projektor och med bord för grupparbeten (det bör finnas bord för upp mot 8 grupper, alternativt att man arbetar parvis).

 

 • Introduktionsföreläsning 45 min med demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Workshop, grupparbeten med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken

 

Pris: 35.000 kr + moms, inklusive allt (arbetsmaterial á 5.000 kr; hotell & resor).

 

 

ALTERNATIV 3.

För tillfället ger vi inga offentliga kurser i egen regi, och vill ni inte arrangera själva (se ovan) går det att ordna utbildningar för mindre grupper, chefer eller handläggare, till exempel:

 

 • 2-3 personer. Pris: 10.000 kr ½-dag, 15.000 för heldag (kaffe ingår; lunch på egen hand, men kan ordnas).
 • 4-8 personer. Pris 15.000 kr ½-dag, 20.000 för heldag (kaffe ingår; lunch på egen hand, men kan ordnas).

 

Kursen är i dessa fall antingen i Uppsala eller Stockholm

 

 

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Föreläsningar 45 min, hel- eller halvdag - obegränsat antal deltagare. Dessa föreläsningar ger, beroende på omfattning, fördjupningar med följande rubriker:

 

 • Historiskt perspektiv
 • Normaliseringsprincipen
 • Intellektuell funktionsnedsättning & utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar
 • Demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Problemskapande beteende
 • Bemötande och 10-årsregeln
 • Etiska förhållningssätt
 • Att optimera ett friskt åldrande
 • Institutionella& personliga hinder
 • Kort om palliativ vård

 

Föreläsare (alternerat)

Barry Karlsson, neuropsykolog

Malgorzata Szmidt, överläkare

 

 

Sänd in offertförfrågan.

 

 
 
 
 

KONTAKT OCH FRÅGOR

 

adm@tidigatecken.se

© 2018