Material

Material

Kartläggningsinstrumentet

TIDIGA TECKEN

För att använda materialet bör man gå en av originalutbildningarna.

Du kan ladda ner en demoversion här:

Tidiga Tecken ifylld demoversion

Beställning av originalmaterial kan göras via e-post:

 

adm@tidigatecken.se

 

  • Kartläggningsinstrumentet i laminerad folder á 300 kr/st (inkl frakt och moms 6%).
  • USB-minne med TT-logga och allt originalmaterial á 300 kr/st (inkl frakt och moms 6%).

 

Var noga att ange eventuellt separat leverans- och faktureringsadress, samt referensnummer. Faktura bifogas.

Foldern

ATT BLI ÄLDRE

Ladda hem foldern Att Bli Äldre HÄR (pdf 689 kb)

Informationsfoldern

DSDS

Formuläret

ABDQ-sv

Ladda hem komplett ABDQ som pdf

 

 

Studien

PSYKISK OHÄLSA

och tidig demensutveckling

vid Downs syndrom

Ladda hem studien HÄR (pdf 684 kb)

Checklista och flödesschema

 

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

 

Folder (pdf)

 

 

Webbutbildning - Kunskapsportal

(länk till Svenskt Demenscentrum)

© 2018