Litteratur

Litteratur

UPPLAGA 6, HÖSTEN 2019

Söderman, L., & Nordlund, M. (red). (2019) Omsorgsboken, Liber.


Karlsson, Barry

Kap 13 Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar 

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning (2018)


Folder (pdf)

Åldras med intellektuell funktionsnedsättning (2020)


Detta är den första boken i sitt slag som fokuserar på åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Den tar upp en rad specifika diagnoser och sjukdomstillstånd: typiska symptom, sjukdomsförlopp och behandlingar. Den ger även handfasta råd vid samtal och undersökningar, för att sjukvården ska bättre kunna bemöta och kommunicera med patienten utifrån dennes förutsättningar och behov. Boken vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor inom primärvården. 


Utgiven av Svenskt Demenscentrum


Ladda ned boken som pdf (svartvit version utan bilder)


Ladda ned 10 råd inför samtal och undersökningar (pdf, 2 sid)

© TT 2022