Material

Material

Kartläggningsinstrumentet

TIDIGA TECKEN

För att använda materialet bör man gå en av originalutbildningarna.

Beställning av originalmaterial kan göras i formuläret här nedan:


  • USB-minne med originalmaterial i digitalt format á 325 kr/st (inkl frakt och moms). Kan beställas styckevis.

 

Var noga att ange eventuellt separat leverans- och faktureringsadress, samt referensnummer. Faktura bifogas vid leverens (eller till Er angivna faktureringsportal - även e-faktura).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foldern

ATT BLI ÄLDRE

Ladda hem foldern Att Bli Äldre HÄR (pdf 689 kb)

Informationsfoldern

DSDS

Formuläret

ABDQ-sv

Ladda hem komplett ABDQ som pdf

 


Studien

PSYKISK OHÄLSA

och tidig demensutveckling

vid Downs syndrom

Ladda hem studien HÄR (pdf 684 kb)

Checklista och flödesschema


Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning (2018)


Folder (pdf)Webbutbildning - Kunskapsportal

(länk till Svenskt Demenscentrum)

Åldras med intellektuell funktionsnedsättning 


Detta är den första boken i sitt slag som fokuserar på åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Den tar upp en rad specifika diagnoser och sjukdomstillstånd: typiska symptom, sjukdomsförlopp och behandlingar. Den ger även handfasta råd vid samtal och undersökningar, för att sjukvården ska bättre kunna bemöta och kommunicera med patienten utifrån dennes förutsättningar och behov. Boken vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor inom primärvården. 


Utgiven av Svenskt Demenscentrum


Ladda ned boken som pdf (svartvit version utan bilder)


Ladda ned 10 råd inför samtal och undersökningar (pdf, 2 sid)

© TT 2022