Samverkan

Samverkan

Svenskt demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008 och firade sitt 10-årsjubileum på Stadshuset i Stockholm den 12 februari 2018. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. SDC arbetar som en sambandscentral. En kunskapsbank inom demensområdet byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar även aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

SDC arbetar för att vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare:

  • samla in, strukturera och sprida kunskap
  • sammanställa utvärderingar och forskningsresultat
  • kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning
  • underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg


Externa länkar (öppnas i separat fönster):

SDC-hemsida om Utvecklingsstörning och demens

SDC-hemsida om Demens och ADHD
Utviklingshemning og aldring

Aldring og Helse, Nasjonalt kompetansesenter (Norge)


UAU skal øke kunnskap og kompetanse om aldring og utviklingshemning hos tjenesteytere som arbeider med eldre personer med utviklingshemning. UAU skal øke kunnskap i norske kommuner om hva som er gode omsorgsmodeller og gode tjenester. 2008 ble virksomheten permanent videreført under Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.UAU skal øke kunnskap og kompetanse om aldring og utviklingshemning hos tjenesteytere som arbeider med eldre personer med utviklingshemning. UAU skal øke kunnskap i norske kommuner om hva som er gode omsorgsmodeller og gode tjenester. 2008 ble virksomheten permanent videreført under Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

© TT 2022