Nätverksmöte

Nätverksmöte

Det ideella nätverket

"Vi som arbetar med Tidiga Tecken"

 

Återkommande nätverksträffar

 

Håll utkik efter nästa

 

Öppet för alla intresserade som arbetar med

åldrandefrågor inom demensvård, LSS och habilitering

 

Nätverket drivs enligt självkostnadsprincipen

 

Ingen anmälningsavgift

 

 

 

© TT 2022