Utbildningar

Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

 

Olika föreläsningar och utbildningar om

 • Kartläggningsinstrumentet Tidiga Tecken
 • Åldersförändringar
 • Kognitiv svikt
 • Demensutveckling
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Historik
 • Utredningsmetodik


Onlineutbildning

Halvdags komprimerad föreläsning med Workshop


Med anledning av Corona-pandemin har vi funnit nya vägar för grundutbildningarna. Många börjar nu också bli alltmer bekväma med online-utbildningar. Om du inte kan gå en utbildning IRL, har vi  utvecklat webbaserade utbildningar online. Upplägget är detsamma som "Alternativ 2" nedan, dvs utbildningen innehåller cirka 90 min introduktion och cirka två timmar workshop (med handledning online) och ges till exempel kl 8:30-12:30 eller kl 12:30-16:30. Varje deltagare får nedladdningsbart originalmaterial.


Kostnad: 800 kr per deltagare + moms.


Utbildningarna startar löpande och så snart det finns tillräckligt många anmälniningar så kör vi. Ange ett datum som passar dig bäst.


Varje deltagare anmäler sitt preliminära intresse här på hemsidan (nedan) genom att ange namn och faktureringsuppgifter - om kursen inte blir av kommer heller ingen debitering att ske, det går således bra att föreslå nya tillfällen. Nästa planerade tillfälle är: • Tordagen den 11 november, 2021; kl 8:30-12:30
  • Anmälan nedan
  • Informationsblad kan laddas ner här


 • Tordagen den 27 janauri, 2022; kl 8:30-12:30
   • Anmälan nedan
   • Informationsblad kommer inom kort


Välkommen med din anmälan nedan. Deltagandet är individuellt eller arbetsgrupper som kan arbeta tillsammans i egna grupprum, så kallade "breakout-rooms". Ange i anmälan om du ingår i en grupp. För att gå kursen krävs att varje deltagare (eller grupp) har en egen internetuppkoppling med mikrofon och videokamera. Varje enskild deltagare betalar avgift.


Utbildningen kommer ske via det webbaserade programmet Zoom, som är lätt att använda även för nybörjare. 

TIDIGA TECKEN

ALTERNATIV 1. Heldag

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Föreläsning förmiddag + workshop på eftermiddagen med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken.

 

FÖRMIDDAG kl 9.00-12:00 (obegränsat antal deltagare)

Lokalen bör vara anpassad med PC-projektor + högtalare med mygga (om fler än 25 åhörare).

 • Historiskt perspektiv
 • Normaliseringsprincipen
 • Intellektuell funktionsnedsättning & utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar
 • Demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Problemskapande beteende
 • Bemötande och 10-årsregeln
 • Etiska förhållningssätt
 • Att optimera ett friskt åldrande
 • Institutionella& personliga hinder
 • Kort om palliativ vård

 

EFTERMIDDAG - WORKSHOP kl 13:00-16:00 (max 25 deltagare som arbetar i 6–8 grupper)

 

Lokalen ska vara anpassad med PC-projektor och med bord för grupparbeten - det bör finnas bord för upp mot 8 grupper, alternativt att man arbetar parvis.

 • Kort sammanfattning av kartläggningsinstrumentet
 • Workshop, grupparbeten med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken

 

 

 

TIDIGA TECKEN

ALTERNATIV 2. Halvdag

En koncentrerad ½-dag kl 8.30-12.30 eller 12.30-16.30 på hemmaplan med max 25 deltagare som arbetar i 6-8 grupper.

 

WORKSHOP och FÖRELÄSNING

Lokalen ska vara anpassad med PC-projektor och med bord för grupparbeten (det bör finnas bord för upp mot 8 grupper, alternativt att man arbetar parvis).

 

 • Introduktionsföreläsning 90 min med ett historiskt perspektv, demenspanorama och demensfakta vid intellektuella funktionsnedsättningar.
 • Workshop c:a 2 timmar: individuellt- eller grupparbeten, praktiskt arbete med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken under handledning.


 

 

TIDIGA TECKEN

ALTERNATIV 3.

Utbildningar för mindre grupper, chefer eller handläggare.

 

Kursen är i dessa fall antingen i Uppsala eller Stockholm

ANDRA TEMAFÖRELÄSNINGAR

 

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Föreläsningar 45 min, hel- eller halvdag (obegränsat antal åhörare).

Dessa föreläsningar ger, beroende på omfattning, fördjupningar med följande rubriker:

 

 • Historiskt perspektiv
 • Normaliseringsprincipen
 • Intellektuell funktionsnedsättning & utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar
 • Demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Problemskapande beteende
 • Bemötande och 10-årsregeln
 • Etiska förhållningssätt
 • Att optimera ett friskt åldrande
 • Institutionella & personliga hinder
 • Kort om palliativ vård

 

 

Att utreda demens vid intellektuella funktionsnedsättningar

 • Föreläsning till specialister vid sjukhus och habilitering
 • Metod
 • Utredningsinstrument

 

 

Från Inlåsning till Inkludering

Föreläsning 1, 2 eller 3 timmar (obegränsat antal åhörare).

 • Historiska aspekter och förändringar av förståelse och utredning av personer med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Från medeltid över upplysningstid och urbanisering i kölvattnet av industrialisering till dagens postmodernistiska samhälle har attityder till funktionsnedsättningar genomgått en dramatisk förändring. Inte minst i vårt psykiatriska bemötande vid problemskapande beteenden.

 

 

Vad är Intellektuell funktionsnedsättning?

Föreläsning 1-2 timmar (obegränsat antal åhörare).

 • Kort om orsaker
 • Utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa
 • Problemskapande beteende
 • Normaliseringsprincipen, kort om inkludering och delaktighet
 • Etiska förhållningssätt

 

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
 
Halvdag Online 11 november 2021 kl 8:30-12:30
Halvdag Online 27 januari 2022 kl 8.30-12.30
Annat önskemål kl 8:30-12:30 eller 12:30-16:30 (skriv en kommentar i meddelandefältet ovan)
Övrigt
 
Ja
Nej
Övrigt
 
 
 

KONTAKT OCH FRÅGOR

 

e-post: adm@tidigatecken.se

© 2021