Utbildningar

Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

 

Olika föreläsningar och utbildningar om

 • Kartläggningsinstrumentet Tidiga Tecken
 • Åldersförändringar
 • Kognitiv svikt
 • Demensutveckling
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Historik
 • Utredningsmetodik


Nytt! Onlineutbildning

Halvdags föreläsning med Workshop


Med anledning av Corona-pandemin har vi funnit nya vägar för grundutbildningarna. Många börjar nu också bli alltmer bekväma med online-utbildningar. Vi har därför utvecklat webbaserade utbildningar online och IRL. Upplägget är detsamma som "Alternativ 2" nedan, dvs utbildningen innehåller 45 min introduktion och cirka två timmar workshop (med handledning online). Varje deltagare får nedladdningsbart originalmaterial.


Kostnad: 800 kr per deltagare + moms.


Utbildningarna startar löpande och så snart det finns tillräckligt många anmälniningar som kan matchas tidsmässigt så kör vi.


Varje deltagare anmäler sitt preliminära intresse här på hemsidan (nedan) genom att ange namn och faktureringsuppgifter - om kursen inte blir av kommer heller ingen debitering att ske, det går bra att föreslå nya tillfällen, men nästa planerade tillfälle är:


Måndagen den 14 september, 2020; kl 13-16.


Deltagandet är individuellt, men även arbetsgrupper kan arbeta tillsammans i ett så kallat "breakout-room": ange i anmälan om du ingår i en grupp och namnet på gruppen. För att gå kursen krävs att varje deltagare har en egen internetuppkoppling med mikrofon och videokamera. Alla deltagare betalar avgift.


Utbildningen kommer ske via ett webbaserat program som heter Zoom, som är lätt att använda även för nybörjare. 

TIDIGA TECKEN

ALTERNATIV 1. Heldag

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Föreläsning förmiddag + workshop på eftermiddagen med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken.

 

FÖRMIDDAG kl 8.30-12 (obegränsat antal deltagare)

Lokalen bör vara anpassad med PC-projektor + högtalare med mygga (om fler än 25 åhörare).

 • Historiskt perspektiv
 • Normaliseringsprincipen
 • Intellektuell funktionsnedsättning & utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar
 • Demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Problemskapande beteende
 • Bemötande och 10-årsregeln
 • Etiska förhållningssätt
 • Att optimera ett friskt åldrande
 • Institutionella& personliga hinder
 • Kort om palliativ vård

 

EFTERMIDDAG - WORKSHOP kl 13-16 (max 25 deltagare som arbetar i 6–8 grupper)

 

Lokalen bör vara anpassad med PC-projektor och med bord för grupparbeten - det bör finnas bord för minst upp mot 8 grupper, alternativt att man arbetar parvis.

 • Kort sammanfattning av kartläggningsinstrumentet
 • Workshop, grupparbeten med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken

 

 

 

TIDIGA TECKEN

ALTERNATIV 2. Halvdag

En koncentrerad ½-dag kl 8.30-12.30 eller 12.30-16.30 på hemmaplan med max 25 deltagare som arbetar i 6-8 grupper.

 

WORKSHOP och FÖRELÄSNING

Lokalen ska vara anpassad med PC-projektor och med bord för grupparbeten (det bör finnas bord för upp mot 8 grupper, alternativt att man arbetar parvis).

 

 • Introduktionsföreläsning 45 min med demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Workshop, grupparbeten med Kartläggningsintrumentet Tidiga Tecken


 

 

TIDIGA TECKEN

ALTERNATIV 3.

Utbildningar för mindre grupper, chefer eller handläggare.

 

Kursen är i dessa fall antingen i Uppsala eller Stockholm

ANDRA TEMAFÖRELÄSNINGAR

 

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Föreläsningar 45 min, hel- eller halvdag (obegränsat antal åhörare).

Dessa föreläsningar ger, beroende på omfattning, fördjupningar med följande rubriker:

 

 • Historiskt perspektiv
 • Normaliseringsprincipen
 • Intellektuell funktionsnedsättning & utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar
 • Demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
 • Problemskapande beteende
 • Bemötande och 10-årsregeln
 • Etiska förhållningssätt
 • Att optimera ett friskt åldrande
 • Institutionella & personliga hinder
 • Kort om palliativ vård

 

 

Att utreda demens vid intellektuella funktionsnedsättningar

 • Föreläsning till specialister vid sjukhus och habilitering
 • Metod
 • Utredningsinstrument

 

 

Från Inlåsning till Inkludering

Föreläsning 1, 2 eller 3 timmar (obegränsat antal åhörare).

 • Historiska aspekter och förändringar av förståelse och utredning av personer med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Från medeltid över upplysningstid och urbanisering i kölvattnet av industrialisering till dagens postmodernistiska samhälle har attityder till funktionsnedsättningar genomgått en dramatisk förändring. Inte minst i vårt psykiatriska bemötande vid problemskapande beteenden.

 

 

Vad är Intellektuell funktionsnedsättning?

Föreläsning 1-2 timmar (obegränsat antal åhörare).

 • Kort om orsaker
 • Utvecklingspsykologi
 • Psykisk och fysisk hälsa
 • Problemskapande beteende
 • Normaliseringsprincipen, kort om inkludering och delaktighet
 • Etiska förhållningssätt

 

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
 
Jag arbetar enskilt
Jag ingår i en arbetsgrupp
 
 
 

KONTAKT OCH FRÅGOR

 

e-post: adm@tidigatecken.se

© 2020